Tim Decock en zijn team

Tim Decock begon na zijn studies een praktijk in het centrum van Willebroek. Ondertussen is de groepspraktijk uitgegroeid tot een  grote groep van mensen die zich bezighouden met uw lichamelijke dysfuncties.

Pijn, zwelling, vermoeidheid, stresss …    en de daarmee gepaard gaande lichaamsproblemen… het zijn allemaal signalen die uw lichaam u probeert te geven om u erop te wijzen dat er iets hapert.

Tesamen met uw kiné-team wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor uw aandoening.Teamwork is hier een gouden standaard.

Dankzij de waaier aan specialiteiten bij de kinesitherapeuten van Decock Team is de aanpak van een letsel veel directer en efficiënter.

Elke patiënt en elke aandoening vereist een persoonlijke en specifieke behandeling. In samenwerking met uw arts proberen wij het letsel op te sporen en te genezen.

 

Specialisaties

Manuele lymfdrainage Ad Modum Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.
Lees meer …

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in de bovenste- en onderste ledematen. Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut(e) een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een klinisch onderzoek uit. Hierbij wordt niet alleen naar de plaats van de pijn gezocht maar tevens naar de oorzaak van de klacht.
Lees meer …

Myofasciale therapie

Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren . In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, trigger punten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.
Lees meer …

Neurologische kinesitherapie

Het Bobath-concept (NDT= neuro-development-treatment) is een brede en steeds veranderende aanpak in de neurologische revalidatie specifiek bij volwassenen na een beroerte of kinderen met cerebral palsy en wordt algemeen toegepast bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen en andere diverse neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en hersenletsels.
Lees meer …

Sportkinesitherapie

U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been, met een alternatief trainingsschema desnoods. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar een sportkinesitherapeut. Bij Decock Team begrijpt men wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt men daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat voor u wordt gemaakt.

Lees meer …

Psychomotorische kinesitherapie

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotoriek zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het is gebaseerd op een visie van de mens die vertrekt vanuit de eenheid tussen geest (psyche) en bewegen (motoriek).
Lees meer …

Ademhalingskinesitherapie

Taaie slijmen blijven gemakkelijk in de luchtpijptakken plakken.
Ademhalingskine is noodzakelijk om deze taaie slijmen los te maken en op te hoesten. Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden.
Lees meer …

 

Manuele lymfdrainage Ad Modum Vodder


Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht: ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

 

Het lichaam is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.
Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel met de handen geoptimaliseerd worden.

 

DE METHODE VODDER

Als docent in de Dr. Vodderschool België/Nederland en veelgevraagd lector voor internationale congressen, weet Tim Decock, als geen ander de behandeling te geven voor oa. oedemen die zich hebben ontwikkeld door één van onderstaande problemen. In overleg met uw arts of specialist zal de correcte therapie met veel zorg worden gekozen en gegeven.
Manuele lymfdrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter en sneller via de lymfbanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote een voor die tijd revolutionaire therapie:

 

MANUELE LYMFEDRAINAGE VOLGENS DE METHODE VODDER

De therapie van Dr. Vodder is zo bijzonder omdat ze niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.
De manuele lymfdraniage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.
De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

 

WERKWIJZE

Bij de manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting bepaald wordt door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze ‘handgreep’. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.
De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint, indien nodig, met een gesprek waarin o.a. duidelijk zal gemaakt worden hoe het lichaam van de mens functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door (afhankelijk van de klacht) de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

 

BEHANDELBARE KLACHTEN

De manuele lymfdrainage volgens de methode VODDER is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

zwellingen (oedeem): b.v. armlymfoedeem na borstamputatie en okselcurage, dikke benen bij veneuze problemen
dystrofieën
– klachten aan het zenuwstelsel : b.v. gezichtsverlamming, migraine
– klachten als gevolg van stress :
* slapeloosheid
* concentratieverlies
* constipatie
* hoofdpijn
* vruchtbaarheidsproblemen

bloedcirculatiestoornissen
– enz…

Manuele therapie


Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat, in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in de bovenste en onderste ledematen. Tijdens de eerste behandeling voert de manuele therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een klinisch onderzoek uit. Hierbij wordt niet alleen naar de plaats van de pijn gezocht maar tevens naar de oorzaak van de klacht.

Deze oorzaak kan te wijten zijn aan een (bio)mechanische overbelasting van een gewricht, een zenuw en/of het spier-pees-apparaat. Door deze overbelasting kan lokale pijn ontstaan ter hoogte van de overbelaste structuren en weefsels zelf. Soms kan deze pijn echter ook uitstralen naar andere delen van het lichaam , dit wordt dan uitstralende pijn of referred pain genoemd.

 

BEHANDELPLAN

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Ook een “blokkage” van een gewricht kan oorzaak zijn van pijn en overbelasting. Deze stoornis in een gewricht wordt ook wel “functiebeperking” genoemd en gaat meestal gepaard met een “stijf” gevoel en/of moeizamer bewegen. Bewegingen worden dan ook beperkter en/of pijnlijk. Dit kan in principe gebeuren in alle gewrichten maar meestal komt dit voor ter hoogte van de wervels, de ribben, het bekken, de schouder en de heup.

 

MANIPULATIES

Met behulp van manueel therapeutische technieken, zoals manipulaties, kan een “functiebeperking” worden opgelost. Hierbij voert de therapeut(e) een korte, snelle en goed gedoseerde impuls uit op het gewricht. Manipuleren is dus een zuiver passieve techniek, gericht op het herstellen van de functiebeperking in een gewricht. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Meestal resulteert dit dan in een betere beweeglijkheid en/of een snelle afname van de pijn.

 

KRAKER

In de volksmond wordt de manueel therapeut(e) ook wel eens een “kraker” genoemd. Dit komt door het knappend geluid dat gepaard kan gaan met het manipuleren. De manueel therapeut is tevens opgeleid om een verband , zowel anatomisch, biomechanisch als neurofysiologisch, te vinden tussen de verschillende regio’s en stelsels van het lichaam. Zo kan bv. hoofdpijn veroorzaakt worden door een functiebeperking van de bovenste nekwervels, kniepijn door een stoornis t.h.v. de heupen, pijn t.h.v. de hartstreek door een blokkage van een ribgewricht ter hoogte van de schouderbladen,…..

 

AANVULLEND ONDERZOEK

Eventueel kan de manueel therapeut, in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, scan, EMG, …) noodzakelijk achten. Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

 

BEHANDELBARE KLACHTEN

Klachten van het bewegingsapparaat die efficiënt kunnen behandeld worden met manuele therapie zijn o.a. :

hoofdpijn
nekpijn
borstkaspijn bij ademhalen
lage rug- en bekkenpijn
heup- en liespijn
stijfheid t.h.v. de enkel , schouder en knie
– enz…

Myofasciale therapie


Myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren . In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.

 

NIEUWE BEHANDELINGSVORM ?

Is de myofasciale therapie een nieuwe behandelingsvorm ? Neen. De oorsprong van de behandelingsmethode kunnen we reeds een 3000 jaar geleden terugvinden in het verre China. Pijnen veroorzaakt door spieren werden toen al behandeld door middel van het aanprikken met acupunctuurnaalden en manuele rekkingstechnieken. Dit blijven in de huidige behandeling de 2 pijlers waarop de therapie steunt.Het is pas halfweg deze eeuw dat in de Verenigde Staten van Amerika wetenschappelijke studies werden gedaan naar deze “Trigger Punten” en dat alles in kaart werd gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose.

 

OP AFSTAND VAN DE KLACHT

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van Trigger Punten of pijnpunten in spieren is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats. Daarom is een navragen naar de activiteiten van de patiënt van groot belang, alsook of de persoon in kwestie vroeger nooit eens zwaar is gevallen of een lokaal trauma heeft meegemaakt. Dit zijn elementen die het normale spierevenwicht kunnen verstoren. Daarbij kunnen ook gerekend worden : een beenlengteverschil,scoliose, gewrichtsaandoeningen, enz…
Bij mensen met liespijn kunnen we bijvoorbeeld de oorzaak ook vinden in de buikspieren. Of de gekende spanningshoofdpijn die zijn oorzaak heeft door TP-en in de diepe kleine nekspieren ten gevolge van stress. Deze en gelijk welke gelijkaardige pijnklachten, eender waar op het lichaam kunnen worden behandeld met een specifieke myofasciale therapie wanneer de oorzaak in een of andere spierdysfunctie zit.

 

GENEESKUNDIG ONDERZOEK

Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. Het is wel zo dat de aanwezigheid van deze pijnpunten niet vast te stellen is op rontgenfoto’s of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn. Daar de myofasciale therapie in Europa nog niet zo gekend is komt het erop aan een therapeut te raadplegen die perfect op de hoogte is van dit soort klachten.

 

VERBLUFFENDE RESULTATEN

Eens de goede diagnose werd gesteld kunnen de resultaten verbluffend worden genoemd. Reeds verschillende professionele sportmensen laten zich met succes behandelen met deze therapie wanneer zij blessures hebben die te wijten zijn aan een overbelasting van hun spierstelsel. Meer en meer sportartsen zien het grote nut in van deze manier van pijnbehandeling en sturen hun patiënten door naar iemand die gespecialiseerd is in de myofasciale therapie. Er wordt niet alleen symptomatisch op de pijn behandeld, maar ook worden zoveel mogelijk de oorzaken uitgeschakeld die aanleiding geven tot de pijn. De patiënt wordt goed uitgelegd waardoor de pijn ontstaat en daar wordt op gewerkt.

 

NIET ALLEEN SPORTERS

Niet alleen sporters komen in aanmerking voor deze therapie, maar gelijk wie die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft uitgelokt door Trigger Punten in spieren. Bijvoorbeeld de werkvrouw die door het veelvuldig wringen, pijn heeft aan de pols door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Of de hernia-patiënt die na zijn rustperiode of revalidatie na een operatie met een blijvende pijn zit die nergens mee verdwijnt. Door de statiekverandering van de wervelkolom kunnen pijnpunten zich gaan ontwikkelen in bepaalde rug of bilspieren die de oorzaak zijn van de resterende pijn. Wie kent niet de patiënt met regelmatig terugkerende hoofdpijnen, die al alles heeft geprobeerd en geslikt, maar nergens geen baat vindt. Zijn de spieren in de nekzone en het hoofd al eens gecontroleerd op pijnpunten? Of de vrouw die pijn heeft aan de borstklier, waarbij het gynaecologisch onderzoek niets abnormaal aantoont. De oorzaak ligt dan meestal bij pijnlijke trigger punten in een of andere borstspier. Of de patiënt met pijn aan de schouder die niet reageert op inspuitingen of klassieke kinesitherapie, waarbij de oorzaak ligt in een overbelasting van een van de 19 spieren die kunnen schouderpijn geven. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het indicatiegebied van de myofasciale therapie, maar ze geven een duidelijk beeld waarover het gaat.

 

OVERBELASTING

We komen maar al te vaak in aanraking met pijnklachten. U hebt ondertussen waarschijnlijk al begrepen dat vele van deze klachten hun oorzaak vinden in een of ander overbelastingsfenomeen. Te dikwijls krijgen deze klachten de diagnose mee van een ontsteking. Iemand met kennis van myofasciale dysfuncties en Trigger Points weet ondertussen beter dan wie ook dat dit in de meeste gevallen niet opgaat. Gelijkaardige pijnen kunnen een onderdeel zijn van een musculoskeletale dysfunctie. Deze pijnen en hun oorzaak zijn perfect, zeer snel en efficiënt te behandelen. Daartoe is enkel een juiste beoordeling en behandelingsstrategie noodzakelijk. De myofasciale therapie biedt de beste oplossing in deze gevallen.

Neurologische kinesitherapie


Het Bobath-concept (NDT= neuro-development-treatment) is een brede en steeds veranderende aanpak in de neurologische revalidatie specifiek bij volwassenen na een beroerte of kinderen met cerebral palsy en wordt algemeen toegepast bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen en andere diverse neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en hersenletsels.

PRINCIPES

De therapeut streeft ernaar de spierspanning te normaliseren om een verbeterde lichaamshouding en beweging te krijgen. Hiervoor worden volgende principes gehanteerd :
Facilitatie : geven van steun of passief inleiden van bewegingen om deze te bevorderen.
Inhibitie : verhinderen van foute bewegingen en te veel spanning.
Positionering : voornamelijk van de romp dat het centraal sleutelpunt van het lichaam is.
Transfers : verplaatsing van bijvoorbeeld het bed naar een stoel.
Gangfacilitatie : bevorderen van een praktisch gangpatroon met behulp van orthesen, prothesen e.d.

Sportkinesitherapie


U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been, met een alternatief trainingsschema desnoods. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar een sportkinesitherapeut. Bij Decock Team begrijpt men wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt men daarom hoe u geblesseerd bent geraakt.

 

BEHANDELPLAN

Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat voor u wordt gemaakt. Enerzijds is dit afgestemd op u en anderzijds op de sport die u beoefent. Uw sportkinesist kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

 

BEHANDELINGEN

Uw sportkinesitherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparaten, braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u op de snelst mogelijke termijn terug op uw oorspronkelijke sportniveau zit. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk gemakkelijker herstelt met een specialist die u als sporter benadert.

Psychomotorische kinesitherapie


Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotoriek zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het is gebaseerd op een visie van de mens die vertrekt vanuit de eenheid tussen geest (psyche) en bewegen (motoriek). Vrij vertaald, is het dus de relatie tussen denken en handelen.

 

DOEL

Het doel van een psychomotorische behandeling is kinderen trainen in de basisvaardigheden voor lezen, rekenen en schrijven door middel van spel- en bewegingsopdrachten.Naast de behandeling geeft de psychomotorisch therapeut ook advies en informatie aan ouders en leerkrachten zodat er op een efficiënte manier gewerkt kan worden rond de problematiek van het kind.

 

VOOR WIE ?

Hier kan u terecht met kinderen van 4 tot 11 jaar die moeilijkheden ondervinden met :
Fijne motorische vaardigheden
Grove motorische vaardigheden
Schrijfmotoriek
Ruimtelijk-visuele vaardigheden
Lateralisatie ontwikkeling
Structureel inzichtelijke vaardigheden
Concentratie
Werkhouding

Deze problemen kunnen zich al dan niet stellen in combinatie met :
Faalangst
DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
AD(H)D
ASS (autismespectrumstoornis)
Andere ontwikkelingsmoeilijkheden

 

WERKING

Wanneer een kind wordt aangemeld ( op advies van school, CLB, artsen, kennissen,…) wordt er steeds gestart met een anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek kan de problematiek van het kind ruim geschetst worden door de ouders, naaste omgeving en/of aangevuld worden door gegevens van het CLB, arts, enz…
Na afname van het intakegesprek wordt er op basis van deze informatie een psychomotorisch onderzoek afgenomen dat aansluit bij de hulpvraag. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en genormeerde tests. De resultaten en observatiegegevens worden vervolgens samengevat in een verslag en besproken met de ouders. Daarna wordt beslist of therapie al dan niet wenselijk is. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere instanties.

 

THERAPIE

Bij kinderen wordt er op een zo speels mogelijke manier therapeutisch gewerkt. Ouders worden nauw betrokken bij de therapie. Vorderingen worden regelmatig besproken. Korte opdrachten of huistaakjes worden meegegeven zodat de kinderen thuis verder kunnen oefenen. Er wordt zo goed als mogelijk samengewerkt met de school ( de leerkracht, de zorgcoördinator, taakleerkracht en het CLB). De psychomotorische therapie wordt meestal individueel gegeven met een frequentie van 2 x 30 minuten per week, afhankelijk van de ernst van de stoornis van het kind en het voorschrift van de arts. De ouders van de kinderen met aantoonbare psychomotorische ontwikkelingsachterstanden kunnen binnen het kader van een F-pathologie tot 60 zittingen per jaar van terugbetaling genieten door hun mutualiteit, en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.

Ademhalingskinesitherapie


Taaie slijmen blijven gemakkelijk in de luchtpijptakken plakken.
Ademhalingskine is noodzakelijk om deze taaie slijmen los te maken en op te hoesten. Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden.

 

CHRONISCHE ONTSTEKING

Kine dient vroegtijdig gestart te worden, ook indien er nog weinig of geen luchtwegklachten aanwezig zijn. De taaie slijmen zijn zeker al aanwezig in de longen en veroorzaken ongemerkt chronische ontsteking. Ademhalingskine direct vanaf de diagnose vertraagt longaantasting ook als een patiënt nog nauwelijks symptomen heeft.

 

BEHANDELPLAN

De techniek wordt aangepast aan de leeftijd van de patiënt. Ademhalingskine gebeurt bij voorkeur tweemaal per dag, ’s morgens en ’s avonds. Ademhalingstechnieken worden aangeleerd aan ouders en patiënt. In samenspraak met de patiënt wordt meestal 1 x per dag een kinebeurt gedaan met een kinesist en 1x per dag door de patiënt zelf of ouders.

 

PEP-MASKER

Zo wordt o.a. gewerkt met het PEP-masker, een wereldwijd erkende techniek voor het openzetten van de luchtwegen. Je gaat tegen een weerstand uitademen zodat de druk in je longen vergroot en je longen meer opengezet worden. Dit hulpmiddel wordt meestal in combinatie gebruikt met andere ademhalingstechnieken zoals autogene drainage en ademverdiepingsoefeningen. Welke weerstand je best kan gebruiken, wordt best met je kinesist besproken. Dit is van verschillende factoren afhankelijk zoals leeftijd, longfunctie, doel therapie , enz…