Dr. Bram Balduyck

Dr. Bram Balduyck studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en studeerde af in 2005 met grote onderscheiding. Hij volgde de opleiding heelkunde in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, the Glenfield Thoracic Hospital in Leicester (GB) en het St. Vincentius Ziekenhuis in Antwerpen. Hij studeerde af als algemeen chirurg in 2011.

Dr. B. Balduyck volgde een vervolgopleiding in de vaat- en thoraxheelkunde in het St. Blasius ziekenhuis in Dendermonde en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem.

In 2012 behaalde hij zijn getuigschrift van bijzondere bekwaamheid in de vaatchirurgie (Belgian Society of Vascular Surgery).

Dr. B. Balduyck is zeer actief als onderzoeker in de thoracale heelkunde. Zo heeft hij meer dan 20 internationale publicaties in verschillende onderzoeksvelden van de thoracale chirurgie : levenskwaliteit na longchirurgie, mesothelioma behandelingen en thoracale robotchirurgie. Op 16 januari 2013 legde hij zijn doctoraat in de thoracale heelkunde af aan de Universiteit Antwerpen onder supervisie van Prof. Dr. P. Van Schil en Prof. Dr. J. Hendriks, getiteld “Quality of life after thoracic surgery”.

Sinds begin augustus 2013 werkt hij als staflid op de afdeling vaat- en thoraxheelkunde van de St. Jozef Kliniek en als consulent op de dienst Cardiovasculaire Heelkunde van het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden. Dr. B. Balduyck is lid van het bestuur van de Belgian Young Flowmasters (BYF) en de Belgian Society of Vascular Surgery (BSVS).Sinds oktober 2019 is Dr. Balduyck ook actief in onze Decockliniek in Willebroek.