Anouche Van den Eynde

Psychomotoriek
Manuele lymfdrainage ad modum Vodder
Zwachtelen met Coban2
Ademhalingskine

niet-geconventioneerd